Kominiarz-BIAŁYSTOK ZAKŁAD KOMINIARSKI SIEDLECCY

↑ Strona Główna ↑
↑ Kominiarz-A. Siedlecki

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Niezbedne kwalifikacje

Prace wykonują mistrzowie kominiarscy, co jest udokumentowane stosownymi dyplomami mistrzowskimi.

Kodeks etyczny Mistrza Kominiarskiego

Zasada kompetencji.

Mistrz kominiarski powinien utrzymywać swoją wiedzę zawodową i umiejętności na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi w dziedzinie techniki grzewczej i kominowej, ochrony środowiska, zabezpieczeń przeciwpożarowych i prawa.Mistrz kominiarski powinien powstrzymywać się od wykonywania jakichkolwiek usług, jeżeli nie jest do ich wykonania kompetentny.

Zasada odpowiedzialności i prawości.

Mistrz kominiarski powinien zawsze działać w legalnym interesie swojego klienta i wykonywać swoje usługi z pełnym oddaniem. Mistrz kominiarski powinien wykonywać swoje usługi z pełną odpowiedzialnością, zawsze mając na uwadze godność i reputację swojego zawodu.

Zasada uczciwości.

Mistrz kominiarski nie powinien, ani przez niedbalstwo, ani celowo, robić niczego, co mogłoby naruszać reputację lub interes innych. Mistrz kominiarski nie powinien przyjmować pracy, która już została powierzona komu innemu.

Relacje z klientem.

Mistrz kominiarski zachowuje profesjonalny charakter kontaktów z klientem, szanując jego prywatność.Mistrz kominiarski powinien zachować bezstronność, wydając swoją zawodową opinię.

Poufność informacji—tajemnica zawodowa.

Mistrz kominiarski powinien zachować poufność informacji o kliencie, szczególnie w odniesieniu do:

danych osobowych,

sytuacji majątkowej,

rozkładu dnia klienta,

rozkładu mieszkania i jego zabezpieczeń,

danych architektonicznych obiektów, w tym: banków, sądów, obiektów wojskowych, więzień, urzędów dbających o bezpieczeństwo publiczne.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Mistrz kominiarski powinien działać, mając zawsze na uwadze ochronę życia i mienia klienta, swoim działaniem chroniąc przed pożarami, wybuchem gazu, zatruciami tlenkiem węgla—zaczadzeniami.Mistrz kominiarski powinien czuwać nad prawidłowym działaniem urządzeń grzewczo—kominowych, mając na uwadze ochronę środowiska.

Informacje:

Mapa
ZAKŁAD KOMINIARSKI SIEDLECCY
Mistrz Siedlecki Andrzej Nr.Uprawnień. 18507
tel.504552324
Mistrz Siedlecki Michał Nr.Uprawnień. 3129
tel.730200722
Mistrz Siedlecki Bartosz Nr.Uprawnień. 3130
tel. 693 276 599 email:kominiarz2205@o2.pl
2024-07-14 Witaj:   2092
Copyright © 2007 Andrzej Siedlecki