Kominiarz-BIAYSTOK Andrzej Siedlecki

↑ Strona Gwna ↑
↑ Kominiarz-A. Siedlecki

ZAPRASZAM DO WSPӣPRACY

Profesjonalnie i solidnie

USUGI KOMINIARSKIE Siedlecki Andrzej
Moimi klientami s :

okapy i wentylacja grawitacyjna

Okapy kuchenne w istotny sposb uatwiaj korzystanie z kuchni. Ich zadaniem jest usuwanie pary wodnej i zapachw znad kuchenki podczas gotowania. Rzadko jednak s stosowane poprawnie czyli bez szkodliwego wpywu na dziaanie systemu wentylacji.Z reguy okapy s podczane szczelnie do jedynej kratki wycigowej znajdujcej si w kuchni. W ten sposb blokuje si naturalny przepyw powietrza do kanau wywiewnego. Wentylacja przestaje wic dziaa. Powietrze jest usuwane jedynie w czasie gdy wycig jest wczony.W nowych domach najlepiej wic przewidzie dwa niezalene kanay wywiewne jeden do wentylacji naturalnej, drugi do podczenia okapu. W przeciwnym wypadku mona zastosowa jedynie okap o obiegu zamknitym (pochaniacz).W wielu starych budynkach podczanie okapw do kanaw wywiewnych jest zabronione,(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 str 5229) poniewa mieszkania s wyposaone w kanay zbiorcze do jednego kanau s podczone mieszkania na co drugiej kondygnacji. Gdy do takiego kanau zostanie podczony okap, wtedy powietrze usuwane z jednego mieszkania bdzie wtaczane do pozostaych. W takim wypadku jedynym dopuszczalnym rozwizaniem s okapy o obiegu zamknitym.

Przy braku odpowiedniej wentylacji, nastpuje wzrost wilgoci w pomieszczeniach, a co za tym idzie rozwj grzybw i pleni. Duym zagroeniem staj si wadliwe urzdzenia gazowe, gdy ulatniajcy si gaz, dwutlenek wgla, przy niecakowitym spalaniu, moe pozostawa w pomieszczeniach tworzc miertelne niebezpieczestwo. Prawidowe funkcjonowanie przewodw wentylacyjnych, a zwaszcza ich odpowiednia drono oraz cig, nie wykluczaj moliwoci wystpowania cigu wstecznego, jest to czst anomali funkcjonowania przewodw kominowych w mieszkaniach wyposaonych w bardzo szczeln stolark okienn. Warunkiem do prawidowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej niezbdne jest zapewnienie dopywu wieego powietrza z zewntrz poprzez montowanie w ocienicy okien nawiewnikw lub rozszczelnienie okien (mikro-wentylacja).

Najczciej wykonywane usugi

Przeprowadzanie okresowych kontroli przewodw kominowych w domach jednorodzinnych dla osb prywatnych gdy budynek jest ubezpieczony i firm w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pniejszymi zmianami)

 • MECHANICZNE USUWANIE SADZY SZKLISTEJ SMOLISTEJ, ( cena liczona za 1 metr biecy komina)
 • kamerowanie przewodw i nagrywanie za pomoc kamery inspekcyjnej
 • wyrys podcze przewodw dla gazowni
 • odbiory nowo wybudowanych budynkw
 • Udronienie przewodu kominowego
 • Badanie sprawnoci wentylacji grawitacyjnej
 • Specjalistyczne badanie (anemometrem)
 • Wykonanie wentylacji nawiewnej - nawiew typu Z
 • Modernizacja wylotw przewodw kominowych ponad dachem
 • Usprawnienie wentylacji grawitacyjne
 • Czyszczenie pieca CO i kominkw
 • I inne

 • Informacje:

  USUGI KOMINIARSKIE Siedlecki Andrzej
  15-427 Biaystok ul.Ciepa 8m1
  kom. 504552324
  e mail:kominiarz2205@o2.pl
  2018-05-26 Witaj:   1565
  Copyright © 2007 Andrzej Siedlecki